GDRP - Behandling av personuppgifter


Behandling av personuppgifter
KS-Bygg värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög säkerhet vid all behandling av personuppgifter. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulation).

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person ex. namn, personnummer, bild, kundnummer fastighetsbeteckning mm. Behandling av en personuppgift innebär de åtgärder vi gör med en personuppgift ex. insamling, registrering.

Laglig grund för behandling och lagringsperiod
Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något annat ändamål. Vi behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig, anbud, avtal, fakturering, information. Personuppgifterna administreras i våra IT-system och vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån åtkomst, spridning och förstörelse. Vi anlitar extern hjälp med att utföra vissa administrativa tjänster samt IT-tjänster och dessa har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Dina personuppgifter kommer inte att sparas under längre tid än vad som är nödvändigt. Här finns ex. bokföringslagens regler som vi följer. Övriga uppgifter ex. e-post raderas när de är inaktuella.

Dina rättigheter
Du har rätt att, enligt GDPR, få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har rätt att KS-Bygg ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter. Uppgifter som lagras i samband med att du besöker ksbygg.com (denna sida)

Cookies (kakor)
Cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Session cookies används under tiden du är inne och surfar på en sida och lagras temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.Följande cookies används av ksbygg.com

En session cookie som identifierar sessionen mellan klient och server, samt en cookie för att samla in statistik hur besökare navigerar webbsajten. Den senare heter Google Analytics. Om du vill stänga av användningen av kakor gör du det i inställningarna för din webbläsare.